26η Εβδομάδα

Τώρα στην 26η εβδομάδα εγκυμοσύνης, το σύστημα της ακοής του μωρού σας έχει βελτιωθεί τόσο πολύ που μπορεί και ακούει και συνομιλίες έξω από την μήτρα, πέρα από τους χτύπους της καρδιάς σας και των γαστρικών υγρών του στομάχου σας.

Τώρα στην 26η εβδομάδα εγκυμοσύνης, το σύστημα της ακοής του μωρού σας έχει βελτιωθεί τόσο πολύ που μπορεί και ακούει και συνομιλίες έξω από την μήτρα, πέρα από τους χτύπους της καρδιάς σας και των γαστρικών υγρών του στομάχου σας.

Τα πνευμόνια του, αν και δεν είναι πλήρως ώριμα, λειτουργούν και εξασκούνται σε αναπνευστικές κινήσεις εισπνοής-εκπνοής με μικρή ποσότητα αμνιακού υγρού.